ساری - رییس مجلس شورای اسلامی گفت : مهمترین حوادث قرن گذشته در  ۳۰ سال آخرقرن اتفاق افتادکه یکی ازمهمترین این حوادث ،پیروزی انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرنگارایرنا،دکترعلی لاریجانی که دربهشهربه سرمی برد روزپنجشنبه درمراسم دومین یادواره سرداران و  ۸۰۰ شهیداین شهرستان همچنین ادامه داد: 
این حادثه بزرگ تاثیرزیادی بر دیگرحوادث دنیا درسال‌های بعدگذاشت اما مابه دلیل این که دردرون آن اتفاق وحادثه قرارداشته‌ایم نمی‌توانیم تبعات وتاثیرات وابهت آن رابه خوبی درک کنیم .

وی افزود: ایران زمانی پایگاه آمریکا ومرکزجاسوسی علیه شوروی با حضورنزدیک به ۶۰ هزارمستشارآمریکایی بود وپیروزی انقلاب منجربه ازبین رفتن منافع فراوان ابرقدرتها دراین کشورشد.

وی گفت : به خطرافتادن منافع آمریکادرایران ،یکی ازعوامل مهم آغازجنگ تحمیلی ازطرف عراق بودکه قصدداشتندبااین جنگظرف مدت بسیارکوتاهی شکست انقلاب نورس ایران رارقم بزنند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: آمریکامی خواست بااین جنگ ،موقعیت ایران راتغییردهدامابه لطف خداومجاهدت مردم ،این نقشه باشکست مواجه شد.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت : راهبردهای امام راحل وقلب توفنده جوانان ایران ،شرایط را به گونه‌ای تغییردادکه پایان این حادثه مهم برخلاف خواست استعمارجهانی باشد.

وی گفت : جنگ تحمیلی به رغم خسارت‌های فراوان مالی وجانی که برای کشورداشت ،باهوشیاری مسئولین ومردم تبدیل به فرصت مناسبی برای رسیدن به استقلال درجنبه‌های مختلف بود.

وی ادامه داد: هنگامی که درزمان جنگ ،کشورهای سازنده اسلحه ومهمات جنگی ازفروش این لوازم به ایران خودداری کردند،پایان جنگ مارابه فکرساختن این لوازم جنگی انداخت که خوشبختانه توانستیم سلاح‌های استراتژیک مهمی رابسازیم وازاین لحاظ خودکفا باشیم .

وی به فروپاشی شوروی اشاره کردوگفت : پس ازاین واقعه صاحب نظران وتحلیل گران ،نظریه مدیریت جهانی واحدبه سرپرستی آمریکا راارائه کردند که دوران پس ازاین نظریه که باخودکامگی‌های فراوان آمریکاهمراه بود،یکی ازتاریک ترین دوران تاریخ بشریت به شمارمی رود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکابه بهانه حادثه  ۱۱ سپتامبربه افغانستان حمله کردوبه گفته بوش می‌خواست پس ازآن به ایران که به گفته اومحورشرارت است حمله کندکه فرورفتن درباتلاق افغانستان ،موجب شکسته شدن غرورکاذب وپوشالی آمریکاشد.

وی ادامه داد: باوجودآنکه ایران درزمان جنگ تحمیلی  ۸ ساله صدمات فراوانی راازصدام دیده بودامانخستین کشوری که مخالف اصلی حمله آمریکابه عراق بود،ایران بود.

لاریجانی افزود: اگرچه درآغازاین حمله برخی ازکشورهاباحمله به عراق مخالفت کردنداماپس ازفتح بغدادتوسط آمریکا ،شروع به عذرخواهی کردندوایران تنهاکشورمخالف این حمله باقی ماند.

وی به شکست اسراییل غاصب در حمله به غزه اشاره کردوگفت : دفاع خوب مردم مسلمان نشات گرفته ازدرس‌های انقلاب اسلامی و پیروی ازمکتب امام راحل بود.

لاریجانی ادامه داد: متاسفانه سیستم اطلاعلاتی کشورهای منطقه جلسات متعددی باسرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل وآمریکابرگزارکردکه مفادتمام این جلسات برضدغزه بود.

وی تصریح کرد: اسرائیل درروزهای اخیربسیاری ازفرماندهان خودراتغییردادکه این امرنشان‌دهنده پذیرش شکست ازطرف این رژیم است .

 خبرگزاری جمهوری اسلامی ۰۳/۱۱/۸۷

 

 

 


جمعه چهارم 11 1387
X